CO JE KRATOM?

Kratom

 

Co je kratom?

 

Kratom je pojmenování užívaných listů stromu Mitragyna speciosa, který roste v jihovýchodní Asii.

Vzhledem k jeho vlastnostem je v těchto oblastech hojně užíván jako stimulant, relaxant a účinné analgetikum. Jeho potenciál je právě v jeho vlastnostech, kdy pomáhá s úzkostnými stavy, zlepšuje komunikaci, dodává seběvědomí, zlepšuje koncetraci a zvyšuje motivaci k práci.

 

Kratom pochází z deštných pralesů v Indočíně a Indonésii, kde stromy kratomu dosahují velikosti až 30m. Kratom se dělí podle barev žilkování listu na Green, Red a White, a oblastí odkud pochází. Při zpracování kratomu se žilky a stopky odstraňují, proto není barva kratomu na první pohled tolik rozdílná.

 

Na kvalitu kratomu má vliv několik faktorů:

  1. stáří stromů – čím je strom starší, tím mají jeho listy více alkaloidů

  2. druh půdy a to jestli je pěstován na plantáži, nebo roste divoce

  3. doba sběru – kratom největší kvality se sbírá v období největší sluneční intenzity

  4. metoda sběru – je rozdíl pokud se z rostliny odtrhnou ručně pouze největší listy a nebo pokud se sbírají všechny listy

 

 

Účinky kratomu:

 

Kratom je tradičně užíván pro povzbuzení a pro jeho motivaci k práci. V Indonésii ho lidé užívají čerstvý přímo utržený ze stromu, když potřebují pracovat v horku a dlouhou dobu.

 

Kratom díky svým vlastnostem a obsaku alkaloidů, jako jsou mitragynin a 7-hydroxymitragynin má vliv na tvorbu hormonu dopaminu a noradrenalinu v mozku a to ten, že zvyšuje jejich tvorbu. Dopamin a noradrenalin mají vliv na náladu, koncentraci.

 

RED kratomy – obsahují vyšší procento alkaloidu 7-hydroxymitragyninu, který ovlivňuje opioidní receptory a způsobuje euforii, relaxaci a účinkuje protibolestivě

WHITE kratomy – obsahují vyšší procento mitragyninu, který ovlivňuje koncentraci, stimulaci a dodává pocit více energii

GREEN kratomy – mají vyváženější poměr alkaloidů a jsou tedy někde uprostřed v působění, ale vyznačují se délkou trvání účinku, která u jednotlivých druhů může trvat až 8 hodin

 

Kratom účinkuje na některé jedince rozdílně. V Evropě je určité procento lidí, na které kratom nemá žádné účinky. Tito lidé mají jiný polymorfismus metabolismu jater, proto nejsou schopni kratom metabolizovat. V našem okolí jsou i lidé, kteří cítí kratom jen velmi lehce, ale i lidé, kteří jsou na jeho účinky velmi citliví. Doporučujeme vyzkoušet různé druhy a v různém množství a najít si právě ten svůj.

 

Kratom je u nás možné zakoupit podobě kapslí nebo prášku.

 

Potence našeho kratomu bývá:

 

1,5-2g    minimální účinek, pouze pro velmi citlivé jedince

2,5-4.5g       stimulující účinky, zlepšení nálady, komunikace, protibolestivé účinky

5-6g       relaxační účinky, můžou být až sedativní

vyšší dávkování u začátečníků většinou vede k podráždění žaludku a následnému zvracení

 

Kratom je lépe užívat nalačno, nebo po lehkém jídle, kdy jsou jeho alkaloidy nejlépe tělem metabolizovány. Pokud je potřeba užít kratom po jídle, bude nástup účinku, délka i síla účinku značně omezena.

Vždy důrazně doporučujeme si jeho dávkování postupně vyzkoušet, a začít raději na stupnici níž a postupně dávku upravovat, dokud nedocílíte požadovaného účinku.

 

Kratom je vhodné maximálně 2krát týdně a pokud možno ne víc jak jednou za den, jinak se zvyšuje šance na vytvoření fyzické závislosti (té se budeme věnovat v připravovaném článku: Kratom a závislost).

 

Kratom může být i v nižších dávkách pro některé jedince težký na žaludek a může způsobovat bolesti žaludku a pocit na zvracení, podle našich zkušeností tento pocit odezní cca 20-40 min po užití. Čas je závislí na tom, jestli užijete kapsle nebo prášek (kratom v kapslích se metabilizuje až po 20 minutách - po rozpušťení kapsle v žaludku)

 

Kratom není vhodné úžívat s antidepresivy, antipsychotiky, sedativy (alkohol, benzodiazepiny, léky na spaní a opiáty JSOU ZVLÁŠŤ NEVHODNÉ) a inhibitory MAO A (např. Peganum harmala, Banisteriopsis caapi, Třezalka tečkovaná - může ovlivnit metabolismus kratomu na několik dní, aj.). Zvýšenou opatrnost je potřeba při užití kratomu společně s citrusovými plody - převážně grepu a jeho šťáv, a starfruit - carambola .

Lidé s vážnými psychickými poruchami jako je schizofrenie, epilepsie, atd. by měli zvlášť zvážit zda budou užívat byliny jakéhololiv druhu a to včetně kratomu.

 

Kratom je možné užívat,zakoupit či jinak sním pracovat až od 18 let!!!

 

Informace uvedené v tomto popisu jsou získané našimi vlastními zkušenostmi a mnoha lety zkoumání účinků a vlastností jednotlivých odrůd.

 

Na základě nařízení Evropské unie č.1924/2006 Vám nesmíme podávat u tohoto produktu žádné další informace a zdravotní tvrzení. Kratom není v ČR schválen jako potravina ani jako potravinový doplněk.

 

Nezodpovídáme za nesprávné úžití kratomu!!! V žádném případě nenabádáme k užívání kratomu ani jiných bylin.